Luftfart

Avinor kan overta Kjeller som lokalflyplass i Oslo-området

For Avinor vil en trinnvis overføring av eierskapet av Kjeller flyplass fra Forsvarsdepartementet (FD) til Samferdselsdepartementet (SD) kunne åpne for optimale løsninger for null- og lavutslipps luftfart i Norge, i tett samspill med et av landets største sentre for forskning, innovasjon og teknologiutvikling.

Air24
11.9.23 3:13

Representanter fra Folkets Røst, MDG, FrP og SP som vil bevare og videreutvikle Kjeller som nasjonalt innovasjonssenter, en aktiv flyplass og verdifull infrastruktur med kulturarv, utdanning, forskning og innovasjon er i valgkampinnspurten forsøkt latterliggjort i innlegg i pressen og på sosiale medier.

Da Avinor i 2021 fikk oppdraget med å utrede framtidens flyplassløsning for Oslo-regionen, ble Kjeller igjen trukket inn i analyser og vurderinger. «Rapporten gir ikke en entydig anbefaling, men den styrker grunnlaget for det videre arbeidet med småflyplassaken», uttalte samferdselsminister Jon-Ivar Nygård til Flynytt da Avinor-rapporten ble lagt fram 10. februar i år.

Folkets Røst lover i leserinnlegget «Troverdig om framtida til Kjeller» i Romerikes Blad 8. sept. at de vil «bevare og videreutvikle Kjeller som et nasjonalt senter for utvikling av avansert teknologi».  Det er helt i tråd med den nye luftfartsstrategien som i forslag fra regjeringen 27. januar i år ble vedtatt av Stortinget 2. mai.

Nye tanker og nye forslag fra Folkets Røst har fått varsellampene til å blinke blant de som bygge boligblokker midt på flyplassen, men bør være gode nyheter for regjeringspartiene Ap og Sp som 29. juni inviterte til en høring om «virkemidler for å fremskynde innfasing av null- og lavutslippsfly i norsk luftfart» med frist 29. september.

Folkets Røst oppgir i sitt leserinnlegg i RB.no at partiet vil «bidra til å sikre en bærekraftig og innovativ luftfartsindustri i Norge, der Kjeller flyplass spiller en sentral rolle som et senter for avansert teknologi og grønn luftfart».

Regjeringen har brukt to år på «Meld. St. 10 Bærekraftig og sikker luftfart». Boye Bjerkholt i Lillestrøm Venstre hevder i et leserinnlegg i RB p. juni at det «I kampens hete flagres rundt med lettvinte og til dels feilaktige påstander» om Kjeller. Ordførerkandidaten til Venstre har tydeligvis ikke lest mye av innholdet i den nye luftfartsstrategien etter at Venstre led flere nederlag i Stortinget i forslagene om å avvikle hele taxfree-ordningen og skrinlegge planene om en 3. rullebane på Gardermoen.

CEO i Kongsberg Mainentance Aviation Services (KAMS) vil satse for fullt videre på Kjeller som hovedverksted for Luftforsvaret, her foran det siste av syv Sea King-redningshelikoptre som ble oppgradert på flyplassen i overgangen til nye AW101 fra Leonardo. Foto: Urban Sky
KAMS vil satse for fullt på Kjeller

KAMS/Kongsberg vil satse for fullt videre på Kjeller. Det var kjent allerede i 2019 og selskapet har i brev til kommunen nylig forklart at de har behov for minst 400 meter av eksisterende rullebane for å opprettholde sin drift med flere hundre ansatte.

En eventuell forkorting av rullebanen på Kjeller vil klart redusere flysikkerheten og viske bort de fleste muligheter til å videreutvikle Kjeller som en fullgod lokalflyplass og opplevelsesarena med utdanning, forskning og innovasjon i Oslo-området. Det har negativ innvirkning også på forsvar, beredskap og samfunnssikkerhet.

London City Airport ble etablert i 1987 og oppgradert i de siste årene for fem milliarder kroner nettopp for å kunne ta i mot framtidens elektrifiserte flysystemer. Flyplassen ligger i Royal Docks i bydelen Newham, omtrent 9,7 km øst for sentrum av London og 4,8 km øst for finanssenteret Canary Wharf. Dette er et av tvillingsentrene til Londons finansindustri, som er en stor bruker av flyplassen. Foto: LCA

For hva vil Lillestrøm gjøre hvis Forsvaret blir på Kjeller til 2030, 2040 eller 2050? En høyt gasjert prosjektleder og store ressurser til en uviss kommunedelplan for Kjeller har også en prislapp, og foreløpige scenarier og planer som er framlagt tar ikke hensyn til den nye luftfartsstrategien, våre felles klimamål og vil trolig møte innsigelser og sterk motstand fra mange hold.

Ifølge prognoser fra Eurocontrol og Clean Aviation JU i EU kan antall flyreiser bli firedoblet fram mot 2050, samtidig som Norge og resten av Europa har en ambisjon om å dekarbonisere luftfarten. Først i løypa står regional luftfart for tur. Illustrasjon: Clean Aviation JU

Ifølge en utredning fra Avinor i 2021–2022 vil det være utfordrende å etablere og utvikle en fullgod lokalflyplass for Oslo-området hvis ikke Kjeller blir inkludert. Et alternativ til Kjeller kan være prosjektering og bygging av en ny flyplass nær Oslo, hvis det er realistisk, men vil trolig være svært kostbart og lite omforent med den nye luftfartsstrategien.

Overføring av Kjeller fra FD til SD

For Avinor vil en trinnvis overføring av eierskapet av Kjeller flyplass fra Forsvarsdepartementet (FD) til Samferdselsdepartementet (SD) kunne åpne for optimale løsninger for null- og lavutslipps luftfart i Norge, i tett samspill med et av landets største sentre for forskning, innovasjon og teknologiutvikling. Og for de som ikke visste det, så har IFE på Kjeller etablert nye nasjonale sentre for batteridrift og hydrogen.

For innovasjonsbyen Kjeller–Lillestrøm kan det bli en vinn-vinn-situasjon, med landets fremste test- og innovasjonsflyplass som har vært i drift siden 1912, og med elfly fra 2018.

Andre departementer med felles eierinteresser kan være Nærings- og fiskeridepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet, Kunnskapsdepartementet, Kultur- og likestillingsdepartementet samt Klima- og miljødepartementet.

SAS satser på 30-seteren ES-30 fra Heart Aerospace. Tidligere i år la selskapet ut billetter til de tre første flygningene i 2028, som ble utsolgt i løpet av minutter. Illustrasjon: Heart Aerospace

Flere av flyklubbene på Kjeller merker økt interesse for skoling av nye piloter, med ventelister med de som vil lære seg å fly, og avventer en avklaring om framtiden før de investerer i nye anlegg og nye skolefly.

En elflyplass på Kjeller vil på sikt kunne avlaste OSL på Gardermoen, og samtidig kan Avinor tilby publikum et nytt og fleksibelt tilbud innen urban og regional luftfart i Norden som fullt ut oppfyller klimaambisjonene til regjeringen.

En elflyterminal på Kjeller vil være et konkurransefortrinn for næringslivet og nytt tilbud for alle reisende i Oslo-området og resten av landet.

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) kunne i fjor sommer logge 20 minutter i lufta i Diamond DA40 over Kjeller flyplass sammen med instruktør Tom Andre Paltto i Oslo Flyklubb. Det ble også tid til å teste ut helelektriske Pipistral Velis Electro, verdens første sertifiserte elfly. Foto: Kjell Brataas/SD
Nye reisetilbud til 1,4 millioner innbyggere

Med den forestående fylkesdelingen av Viken, er Kjeller fra nyttår en lokalflyplass plassert midt i Oslo-området som omfatter nye Akershus fylke og Oslo med over 1,4 millioner innbyggere. 

Nærheten til jernbane og offentlig transport var avgjørende for etableringen av Kjeller som landets første landflyplass i 1912. Fortrinnet med nærhet til både Oslo og Gardermoen gjør det aktuelt å planlegge landets første vertiport og kompetansesenter for eVTOL (elektrisk vertikal take off og landing) nettopp på Kjeller.

Fra Oslo S tar det 10 minutter med direktetog via Romerikstunellen og 7 minutter med elektrisk buss fra Lillestrøm stasjon til Kjeller, såfremt du velger å reise mest mulig klimavennlig.

Kartet viser toglinjenettet til Bane Nor sammen med de eksisterende flyplassene i Oslo-området. Tog og elfly kan bli en god kombo for å nå klimamålene om 55 prosent reduksjon i klimautslippene fram mot 2030. Kart: Urban Sky

Det er omtrent like lang tid det tar fra Gamla Stan i Stockholm til den regionale flyplassen på Bromma. Kjeller kan videreutvikles som en elflyplass med utslippsfrie og miljøvennlige ruteforbindelser til hele Norden og Europa. Det vil bidra til at Norge kan lykkes i overgangen til null- og lavutslippsluftfart fram mot klimamålene som er satt i 2030, 2040 og 2050.

Lokalflyplass for hver 3. reisende i Norge

Hver 3. reisende i Norge bor innenfor en radius rundt Kjeller flyplass. Flertallet av lokale partier og politikere i Lillestrøm vil bevare veteranfly med et luftfartøyvernsenter, ifølge vedtaket 14. juni som sikrer fly i lufta i arealdelen til kommuneplanen 2023– 2035.

Med den forestående fylkesdelingen av Viken, blir Kjeller fra nyttår en lokalflyplass midt i sentrum av Oslo-området med nye Akershus fylke og Oslo hvor det bor over 1,4 millioner innbyggere. Kart: Urban Sky

Ifølge Roy Merli i Folkets Røst kan et opplevelsessenter og framtidssenter på Kjeller inneholde så mye mer enn veteranfly og et luftfartøyvernsenter.

«Kjeller er luftsportens Holmenkollen», ifølge generalsekretær John Eirik Laupsa i Norges Luftsportforbund. Mange har store forventninger til Lillestrøm som i sommer ble kåret som årets kulturkommune.

Folkets Røst skriver at de vil «sikre en bærekraftig og innovativ luftfartsindustri i Norge, der Kjeller flyplass spiller en sentral rolle som et senter for avansert teknologi og grønn luftfart».

Knapt noen annen flyplass i verden kan vise til 111 år med kontinuerlige flyaktiviteter, fra de første flygningene i 21. og 22. september i 1912 med Maurice Farman MF.7 Longhorn til dagens høyteknologiske flysystemer, både sivilt og militært.

Nedre Romerike Flyklubb på Kjeller var først i Norden som tok i bruk det nye miljøvennlige skoleflyet Aquila A211 i 2014. Flyet kom fra Berlin med assissterende skolesjef Ivar Dyrdal og tidligere testpilot i Luftforsvaret, Eskil Amdal. I sommer tok en ny generasjon av skolefly av fra Toulouse-Francazal flyplass, Integral S som utvikles av oppstartselskapet Aura Aero. Foto: Urban Sky/Aura Aero
«Flyplassen kan, og bør, bli en viktig base»

«Vi mener at Kjeller kan ha stor betydning for oss ellers i samfunnet også. Flyplassen kan, og bør, bli en viktig base for luftambulanse, brann- og redningstjeneste og politihelikopteret i Oslo og Akershus. Det finnes her et stort potensial for å videreutvikle aktiviteten i lufta. Vi er også opptatt av at Kjeller flyplass har en viktig rolle i å utvikle ny teknologi og bidra til forskning og uvikling innenfor luftfartsindustrien», skriver Roy Merli i Folkets Røst.

Kjeller har siden nedleggingen av Fornebu i 1998 utviklet seg til å bli selve hovedflyplassen for allmennflygning i Norge, og framstår i dag som en unik destinasjon for forretningsfly og privatfly både i og utenfor Norge.

Gruppeleder Tore Berg og Roy Merli (til høyre) fra Folkets Røst under Byfesten i Lillestrøm i sommer. Partiet vil bevare og videreutvikle Kjeller som nasjonalt innovasjonssenter, en aktiv flyplass og verdifull infrastruktur med kulturarv, utdanning, forskning og innovasjon, men er i årets valgkampinnspurt blitt forsøkt latterliggjort i innlegg i pressen og på sosiale medier av representanter fra andre partier i Lillestrøm. Foto: Urban Sky

Ifølge Henrik Hololei, Director General i DG MOVE i EU, så er det «nesten umulig i dag å bygge en ny flyplass. Det er også nesten umulig å bygge nye rullebaner». Han frykter at land i Europa får overbelastede flyplasser, og at «kapasitet på bakken, spesielt ved flyplassene, vil være en stor utfordring».

Henrik Hololei, Director General i DG MOVE i EU, ser store utfordringer for luftfartbransjen i Europa med en sterk økende antall flyreiser hvis det ikke kan bygges nye flyplasser og anlegges nye rullebaner. Foto: Eurocontrol
Beredskap og samfunnssikkerhet

Med krig og en spent sikkerhetspolitisk situasjon i Europa er det gode grunner hvis Forsvaret velger å bli værende på Kjeller i årene framover, foreløpig antydet til 2028 eller 2030. Det er betryggende for mange i en urolig tid. På sikt kan Kjeller videreutvikles for å bedre redundans, beredskap og samfunnssikkerhet i hele Oslo-regionen.

Spørreundersøkelser utført av InFact på oppdrag fra RB i sommer viser at 6 av 10 innbyggere i Lillestrøm kommune ønsker fortsatt flyaktivitet på Kjeller, ifølge Romerikes Blad.

Kartet viser et nettverk av kraftsentre relatert til innfasingen av grønn luftfart, med Oslo og Kjeller flyplass sentralt i Skandinavia med ledende forskningssentre innen batteri og hydrogen. Roy Merli i Forlkets Røst ser store muligheter for et tettere samarbeid mellom flymiljøene på Kjeller og resten av teknologimiljøene et par steinkast unna. Illustrasjon: Urban Sky

En trinnvis overføring av eierskapet av Kjeller flyplass fra Forsvarsdepartementet til andre departementer vil kunne frigjøre ressurser som Forsvaret kan bruke til annen operativ drift og legge til rette for en framtidsrettet løsning med lokalflyplass for alle som bor i Oslo-området. 

Ifølge ansatte i Luftforsvaret ligger alt til rette for at Kjeller kan bli en god lokalflyplass i Oslo-området. Bildet er tatt under Flydagen 2022. Foto: Olaf Olsen

Avinor har lang erfaring med drift av flyplasser i godt samarbeid med Forsvaret. Det sikrer at KAMS/Kongsberg kan fortsette sin aktivitet med avansert robotproduksjon av flydeler og tungt vedlikehold av både kampfly og redningshelikoptre. Og hvem vet, kanskje det en dag dukker opp nye behov for Luftforsvaret og sivil beredskap som krever lengden til dagens rullebane?

AKTUELT FRA
Air24

Redaksjonen i Air24

Vil du abonnere på nyheter?

Få tilsendt siste nytt om utviklingen innen bærekraftig luftfart og smart mobilitet rett til din epostadresse.

Takk! Din påmelding er sendt!
Oops! Det har oppstått en feil ved innsending!
REN LUFTFART

Hva betyr ren luftfart for deg?

Elektrifisering av luftfarten er i startgropa. Nye flysystemer er mer miljøvennlige, enklere og bidrar til bedre tilgjengelighet og smartere mobilitet.