Norge er

det første

markedet.

CEO Anders Forslund i startupselskapet Heart Aerospace på Säve ser på det norske markedet som mest interessant, med nettverket av kortdistanseflyplasser.

«Alle ser på det som første marked, deretter kan man gjøre hele Norden til testarena»

Anders Forslund
Målet er 100% elektrifisert innenlands flytrafikk innen 2040.

"Flyet har vært en åpenbaring"

"Å få det lille elflyet i 2018, det var en åpenbaring. Vi har stilt ut under ZERO-konferansen, det har vært på Arendalsuka og andre steder, og det har vært en fantastisk kommunikasjonsplattform for klimaløsningene i luftfart. Hvis vi kan få til utslippsfri luftfart, så er det ingen grenser for hva vi kan klare", sier Olav Mosvold Larsen, leder for Klimaprogrammet i Avinor.

110-årSFEIRING

40 000

nye passasjerfly før 2050

Prognose Clean Sky

51 000

mrd. NOK i investeringer

Prognose Clean Sky

Utslippsfri

norsk luftfart innen 2040

Mål for Avinor

Fossilfri

europeisk luftfart i 2050

Mål for Norge og EU

Ett viktigt komplement
«På sikt kan elflyget bli ett viktigt komplement till dagens linjetrafik, främst inrikesflyget. Men elflyget kan också leda till helt nya flyglinjer mellan regionala orter, vilket skulle gynna både tillgänglighet och regional tillväxt och skapa helt nya affärsmodeller för flyget».
Jonas Abrahamsson
VD og konsernsjef i Swedavia

Norge har sluttet seg til EUs program for nullutslipp i luftfarten mot 2050

Norge slutter seg i 2021 til TEN-T-programmet i EU. TEN-T er ryggraden i transportsystemet og setter krav til standarder for infrastrukturen.

Les mer
Økt offentlig finansiering av forskning og innovasjon innen sivil luftfart (Clean Aviation)
TEN-T vil styrke konkurranseevnen til europeisk næringsliv

Vil du bidra til utviklingen?

Bli partner!
Kontakt våre politikere

Arbeiderpartiet med statsminister Jonas Gahr Støre har lenge etterlyst en luftfartsstrategi. Nå er arbeidet i gang og resultatet skal etter planen legges fram for Stortinget på i løpet av 2022. Samtidig vil Regjeringen komme med en egen proposisjon om framtidig lokalflyplass for Oslo.

Tenker nytt om air-taxi

EVE fra EmbraerX i Brasil og CityAirbus fra Airbus i Framkrike er to lovende Air-taxi-maskiner under utvikling og testing. Widerøe Zero har innledet samarbeid med Embraer om mulig utvikling og bruk av eVTOL (elektrisk vertikal take off and landing).

Nye skolefly i produksjon

Integral R/S/E fra Aura Aero i Toulouse er en serie nye skolefly og akoleakrofly som er satt i produksjon i Frankrike. Motorteknologien i de elektriske versjonene av Integral skal brukes i utviklingen av ERA - Electrical Regional Aircraft - med plass til 19 passasjerer.

Hovedarena i verden for elektrifisering av luftfart

Avinor og Luftfartstilsynet uttalte i mars 2020 store ambisjoner for at Norge skal være en hovedarena i verden for elektrifisering av luftfart, som omfatter både fossilfrie og hybrid-elektriske løsninger.

"Viktigt komplement till dagens inrikesflyg i Sverige"

«På sikt kan elflyget bli ett viktigt komplement till dagens linjetrafik, främst inrikesflyget. Men elflyget kan också leda till helt nya flyglinjer mellan regionala orter, vilket skulle gynna både tillgänglighet och regional tillväxt och skapa helt nya affärsmodeller för flyget», sier konsernsjef i Swedavia­, Jonas Abrahamsson.

Oslo trenger flere flyplasser som satser på nullutslippsfly.

Om du bor i en storby, et tettsted eller mer landlige områder, så har alle det samme ønsket om å kunne reise enkelt, billig og effektivt med nullutslipp flysystemer om få år. I USA bor de fleste i en reiseavstand på 16 minutter fra en lokal flyplass. I Norge har ledelsen i Avinor signalisert behov for et forsterket nettverk av småflyplasser rundt Oslo og de andre storbyene.

Les mer
SMART MOBILITET

«Vi har etablert et lav- og nullutslippssenter sammen med Sintef, Norsk Industri og Luftfartstilsynet for å utvikle prosjekter som legger til rette for elektrifisering», sier Abraham Foss i Avinor til TU.

Avinor vil være en drivkraft i elektrifisering
Kortbanenettet skal elektrifiseres innen 2030
Med et nullutslippsscenario for luftfarten innen 2050
AVKARBONISERING AV LUFTFARTEN

Elektrisk luftfart gir nye arbeidsplasser

«På sikt kan elektrisk luftfart være et viktig supplement til dagens rutetrafikk, først og fremst innenriks luftfart. Men elektrisk luftfart kan også føre til helt nye ruter mellom regionale lokasjoner, noe som vil gagne både tilgjengelighet og regional vekst og skape helt nye forretningsmodeller for luftfart, sier Jonas Abrahamsson i Swedavia. Ny teknologi og nye behov i avkarboniseringen av luftfarten kan bidra til nye næringer og nye arbeidsplasser. Til venstre partileder i Rødt siden 2012, Bjørnar Moxnes.

Les mer
«Elektrisk luftfart gir fantastiske muligheter for hele landet til å leve. Når det er mulig å reise raskt, enkelt og bærekraftig uansett hvor det er en kilometer asfalt i form av en flyplass, er det nye muligheter for mennesker og bedrifter til å samhandle med hverandre på nye steder rundt om i landet vårt og i Europa».
AGNES SVEDBERG

CENTERPARTIET VÄSTERÅS

«Elektrisk luftfart vil revolusjonere måten vi reiser rundt i landet. Utviklingen går i et rasende tempo, og i løpet av få år vil vi kunne reise bærekraftig med elektriske flyruter i Sverige. Hvor vil den elektriske flyvningen starte og lande hvis ikke i teknologibyen Västerås - Sveriges knutepunkt for elektrifisering?».
Agnes svedberg

CENTERPARTIET VÄSTERÅS

Trender i luftfarten

Les mer!
NASA: Flyplasser gir økt konkurransekraft

Elektriske fly vil gi priskutt, nye reisetilbud og økt trafikk. Ifølge NASA vil utviklingen gjøre lokale flyplasser mer verdifulle og gi regional vekst.

Les mer
Enklere flyreiser for over 20 millioner i Skandinavia

Lokale og regionale flyplasser vil bidra til enklere, billigere og mer effektive reiser i framtiden for 5,3 millioner nordmenn, 10,4 millioner svensker og 5,8 millioner dansker.

Les mer
Sustainable Aviation Fuel (SAF), E-Jet og Quantafuel

Har du hørt om Sustainable Aviation Fuel (SAF), E-Jet og norske Quantafuel som omdanner plastavfall til syntetisk lavkarbondiesel? Selskapet Twelve i USA henter CO2 direkte fra luften og har levert første batch med E-Jet-drivstoff.

Les mer