Statsråden tester elfly på Kjeller

"Når teknologien er moden, vil lav- og nullutslippsfly kunne bidra til at luftfart sannsynligvis blir en av de mest miljøvennlige transportformene i Norge", skriver Samferdselsdepartementet i en artikkel publisert 27. juli 2022.

I en nasjonal luftfartsstrategi som etter planen skal fremmes for Stortinget i høst, vil Regjeringen "vurdere dagens virkemidler for å støtte teknologiutvikling og utslippskutt i luftfarten, og om det er behov for nye tiltak".

BLI PARTNER!
Takeoff for elflyene!
Nye arenaer

For utslippsfri luftfart og smart mobilitet.
Fyll ut skjemaet under og
få tilsendt mer informasjon.

Ja, vi ønsker å bli med i utviklingen av nye luftfartsarenaer og styrke allmennflymiljøet i overgangen til grønn bærekraftig luftfart og smart mobilitet.

Ressurssenter

Tema: Fossilfri luftfart

Tema: Smart mobilitet

Forum og møteplass

Tilgang til bildeserver

«Vi ønsker å være et forum og en møteplass i utviklingen av bærekraftig luftfart og smart mobilitet».

FREDRIK PÅHLSSON
Kommunikasjonssjef hos urban sky
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Utslippsfri luftfart

Elektriske fly vil gi priskutt, nye reisetilbud og økt fossilfri trafikk. Sammen kan vi etablere et grønt infrastrukturfond for å utvikle nye luftfartsarenaer og styrke allmennflymiljøet i det grønne skiftet. For mer informasjon om fondet, se nettsidene til Clean Aviation Norway - og fyll ut skjemaet.

Bli medlem

Bli medlem i Urban Sky, en interesseorganisasjon for utviklingen av fossilfri luftfart, smart mobilitet og nye tilbud innen reiser og transport.

Bli partner

Bli en partner med Urban Sky. Grønn luftfart vil bidra til nye reisetilbud for alle som flyr i Norden og styrke konkurransekraften for næringslivet.
.

40 000

nye passasjerfly før 2050

Prognose Clean Sky

51 000

mrd. NOK i investeringer

Prognose Clean Sky

Utslippsfri

norsk luftfart innen 2040

Mål for Avinor

Fossilfri

europeisk luftfart i 2050

Mål for Norge og EU

Trender i luftfarten

Les mer!
NASA: Flyplasser gir økt konkurransekraft

Elektriske fly vil gi priskutt, nye reisetilbud og økt trafikk. Ifølge NASA vil utviklingen gjøre lokale flyplasser mer verdifulle og gi regional vekst.

Les mer
Enklere flyreiser for over 20 millioner i Skandinavia

Lokale og regionale flyplasser vil bidra til enklere, billigere og mer effektive reiser i framtiden for 5,3 millioner nordmenn, 10,4 millioner svensker og 5,8 millioner dansker.

Les mer
Sustainable Aviation Fuel (SAF), E-Jet og Quantafuel

Har du hørt om Sustainable Aviation Fuel (SAF), E-Jet og norske Quantafuel som omdanner plastavfall til syntetisk lavkarbondiesel? Selskapet Twelve i USA henter CO2 direkte fra luften og har levert første batch med E-Jet-drivstoff.

Les mer
OFTE STILTE SPØRSMÅL
Ofte stilte spørsmål om grønn luftfart og smart mobilitet.
Hva er klimanøytral luftfart?

Norge og resten av Europa har mål om 100% klimanøytral luftfart innen 2050. Innenlands luftfart i Norge skal være fossilfri innen 2040, mens årstallet for Sverige er 2045. Ny teknologi gir helt nye muligheter for lavere utslipp av drivhusgasser. «Utvikling av ny lav- og nullutslippsteknologi og nye flytyper i luftfarten, mer drivstoffeffektive flymotorer, bruk av avansert biodrivstoff, satsning på et mer effektivt luftrom, og bruk av økonomiske virkemidler vil sammen kunne være med å bidra til en mer klimavennlig luftfart», ifølge Regjeringen.

Hva menes med elektrifisering av luftfarten?

De siste 4-5 årene har utviklingen av miljøvennlige flysystemer og overgangen til fossilfri luftfart skutt fart. Elektrifiserte fly har en eller flere elektriske motorer for framdrift i luften. Det omfatter batterielektrisk, parallelhybrider, seriehybrider, Sustainable Aviation Fuel (SAF), H2 (hydrogen) med forbrenning eller brenselceller. I tillegg til SAF utvikles E-Jet og E-fuel. E-Jet fra Twelve i USA er et skalert fossilfritt drop-in-alternativ med nesten 90% mindre utslipp sammenlignet med Jet A-1. E-fuel, også kalt Electro-fuel, er et syntetisk drivstoff og fornybar energi som framstilles av CO2 og hydrogen.

Når vil flyene bli fossilfrie?

De første utslippsfrie skolefly, air-taxi (eVTOL - electric vertical take off and landing), commutere og mini-airlinere er i produksjon. Ved utvikling av klimanøytral teknologi og innfasing av bærekraftig drivstoff er målet for europeisk luftfart å være 100% klimanøytral innen 2050. Gjennom FNs luftfartsorganisasjon ICAO har Norge sluttet seg til en global og (i første omgang) frivillig ordning med kjøp av utslippsreduksjoner fra andre sektorer. Frivillig fase i ordningen startet fra 2021. ICAOs mål er klimanøytral vekst i internasjonal luftfart etter 2020.

Hvorfor er flyplasser konkurransefortrinn for næringslivet?

Luftfart er viktig for folk og næringsliv, og gir både byer og distrikter rask tilgang til nasjonale og internasjonale kontakter og markeder. Grønn luftfart vil øke bruken av allmennflyplasser og styrke konkurranseevnen, ifølge NASA, som har lansert en nasjonal kampanje for «Advanced Air Mobility». Roland Berger, et kjent konsulentselskap i München, har innen august 2021 registrert mer enn 280 fossilfrie flyprosjekter over hele verden. Mange store flyselskaper, fly- og bilprodusenter deltar i prosjektene. Utviklingen gir et stort potensial for norske innovasjonsmiljøer og norsk industri.