BLI EN PARTNER!

Elflygninger fra lokale flyplasser blir et konkurransefortrinn for næringslivet.

Elektrifisert luftfart og smart mobilitet vil forandre luftfarten. Utviklingen av nye flytyper åpner for nye muligheter for deg og meg. Alle som reiser og hele næringslivet i Osloregionen og Stockholmregionen trenger et forsterket nettverk av lokale flyplasser rundt hovedsteder og storbyer. Bli en partner med Urban Sky og bli med i utviklingen av grønn luftfart og smart mobilitet!

Urban Sky støtter engasjementet for å bevare Kjeller flyplass. En pins med teksten «Kjeller Airport» sendes nye partnere, så langt lageret rekker.
Porto og omkostninger er inkludert.

Grønn luftfart
Partnerprogram

Partnerprogram for 2023.
Vennligst fyll ut skjemaet
og få tilsendt mer informasjon.

Ja, vi ser store muligheter innen utslippsfri luftfart, og vil styrke allmennflymiljøet i overgangen til mer bærekraftig luftfart.

Ressurssenter

Tema: Fossilfri luftfart

Tema: Smart mobilitet

Forum og møteplass

Tilgang til bildeserver

«Vi ønsker å være et forum og en møteplass i utviklingen av bærekraftig luftfart og smart mobilitet».

FREDRIK PÅHLSSON
Kommunikasjonssjef hos urban sky
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
AVINOR

«Har etablert et lav- og nullutslippssenter»

«Etableringer som dette er kjernen i Arbeiderpartiets klimapolitikk. Vi skal kutte utslipp og skape jobber. Fabrikkene i Nordland skal produsere batterier tilsvarende 800 000 elbiler i året og gi spennende jobbmuligheter til fagarbeidere, ingeniører, professorer og alt i mellom. Det skal bygges fem fabrikker og skapes rundt 1500 arbeidsplasser i den gamle jernverksbyen Mo i Rana».

Jonas Gahr Støre
STATSMINISTER

«Det er nettopp dette det dreier seg om. Det er å identifisere de nye framtidsløsningene, og sørge for at mye av den utviklingen skjer i Norge og på en sånn måte at vi kan bidra til en europeisk og global omstilling». (NRK)

Espen Barth Eide
STATSRÅD KMD

«Nå har vi fått et nytt fly, ikke fordi vi skal drive flyselskap, men fordi vi sammen med bransjen vil vise at vi skal være en drivkraft i elektrifisering. Vi har etablert et lav- og nullutslippssenter sammen med Sintef, Norsk Industri og Luftfartstilsynet for å utvikle prosjekter som legger til rette for elektrifisering». (TU)

Abraham Foss
AVINOR

«Vi menar att det finns goda förutsättningar för en första kommersiell elflygslinje i Sverige inom en femårsperiod. På sikt kan elflyget bli ett viktigt komplement till dagens linjetrafik, främst inrikesflyget. Men elflyget kan också leda till helt nya flyglinjer mellan regionala orter, vilket skulle gynna både tillgänglighet och regional tillväxt och skapa helt nya affärsmodeller för flyget».

Jonas Abrahamsson
SWEDAVIA

«Norsk Industri vil bidra til at teknologiutviklingen støtter det grønne skiftet, at industrien blir involvert og at noe av verdiskapningen skjer i Norge». Dette vil kunne skape mange arbeidsplasser og styrke verdiskapingen både regionalt og nasjonalt, samt bidra til å øke eksporten av viktig teknologi. Dette vil definitivt sette Norge på kartet». (SINTEF)

Stein Lier Hansen
NORSK INDUSTRI
OFTE STILTE SPØRSMÅL
Ofte stilte spørsmål om grønn luftfart og smart mobilitet.
Hva er klimanøytral luftfart?

Norge og resten av Europa har mål om 100% klimanøytral luftfart innen 2050. Innenlands luftfart i Norge skal være fossilfri innen 2040, mens årstallet for Sverige er 2045. Ny teknologi gir helt nye muligheter for lavere utslipp av drivhusgasser. «Utvikling av ny lav- og nullutslippsteknologi og nye flytyper i luftfarten, mer drivstoffeffektive flymotorer, bruk av avansert biodrivstoff, satsning på et mer effektivt luftrom, og bruk av økonomiske virkemidler vil sammen kunne være med å bidra til en mer klimavennlig luftfart», ifølge Regjeringen.

Hva menes med elektrifisering av luftfarten?

De siste 4-5 årene har utviklingen av miljøvennlige flysystemer og overgangen til fossilfri luftfart skutt fart. Elektrifiserte fly har en eller flere elektriske motorer for framdrift i luften. Det omfatter batterielektrisk, parallelhybrider, seriehybrider, Sustainable Aviation Fuel (SAF), H2 (hydrogen) med forbrenning eller brenselceller. I tillegg til SAF utvikles E-Jet og E-fuel. E-Jet fra Twelve i USA er et skalert fossilfritt drop-in-alternativ med nesten 90% mindre utslipp sammenlignet med Jet A-1. E-fuel, også kalt Electro-fuel, er et syntetisk drivstoff og fornybar energi som framstilles av CO2 og hydrogen.

Når vil flyene bli fossilfrie?

De første utslippsfrie skolefly, air-taxi (eVTOL - electric vertical take off and landing), commutere og mini-airlinere er i produksjon. Ved utvikling av klimanøytral teknologi og innfasing av bærekraftig drivstoff er målet for europeisk luftfart å være 100% klimanøytral innen 2050. Gjennom FNs luftfartsorganisasjon ICAO har Norge sluttet seg til en global og (i første omgang) frivillig ordning med kjøp av utslippsreduksjoner fra andre sektorer. Frivillig fase i ordningen startet fra 2021. ICAOs mål er klimanøytral vekst i internasjonal luftfart etter 2020.

Hvorfor er flyplasser konkurransefortrinn for næringslivet?

Luftfart er viktig for folk og næringsliv, og gir både byer og distrikter rask tilgang til nasjonale og internasjonale kontakter og markeder. Grønn luftfart vil øke bruken av allmennflyplasser og styrke konkurranseevnen, ifølge NASA, som har lansert en nasjonal kampanje for «Advanced Air Mobility». Roland Berger, et kjent konsulentselskap i München, har innen august 2021 registrert mer enn 280 fossilfrie flyprosjekter over hele verden. Mange store flyselskaper, fly- og bilprodusenter deltar i prosjektene. Utviklingen gir et stort potensial for norske innovasjonsmiljøer og norsk industri.

REN LUFTFART

Hva betyr ren luftfart for deg?

Elektrifisering av luftfarten er i startgropa. Nye flysystemer er mer miljøvennlige, enklere og bidrar til bedre tilgjengelighet og smartere mobilitet.