Smart mobilitet

Paradigmeskiftet i luftfarten gjør det aktuelt å utrede en utvidelse av Bromma, Hamar og Kjeller som regionale flyplasser for å tilby smart luftmobilitet, og som en mulig avlastning for Arlanda og OSL i fremtiden.

Les mer
SMART MOBILITET

«Vi har etablert et lav- og nullutslippssenter sammen med Sintef, Norsk Industri og Luftfartstilsynet for å utvikle prosjekter som legger til rette for elektrifisering», sier Abraham Foss i Avinor til TU.

Avinor vil være en drivkraft i elektrifisering
Kortbanenettet skal elektrifiseres innen 2030
Med et nullutslippsscenario for luftfarten innen 2050
AVINOR

«Har etablert et lav- og nullutslippssenter»

«Etableringer som dette er kjernen i Arbeiderpartiets klimapolitikk. Vi skal kutte utslipp og skape jobber. Fabrikkene i Nordland skal produsere batterier tilsvarende 800 000 elbiler i året og gi spennende jobbmuligheter til fagarbeidere, ingeniører, professorer og alt i mellom. Det skal bygges fem fabrikker og skapes rundt 1500 arbeidsplasser i den gamle jernverksbyen Mo i Rana».

Jonas Gahr Støre
STATSMINISTER

«Det er nettopp dette det dreier seg om. Det er å identifisere de nye framtidsløsningene, og sørge for at mye av den utviklingen skjer i Norge og på en sånn måte at vi kan bidra til en europeisk og global omstilling». (NRK)

Espen Barth Eide
STATSRÅD KMD

«Nå har vi fått et nytt fly, ikke fordi vi skal drive flyselskap, men fordi vi sammen med bransjen vil vise at vi skal være en drivkraft i elektrifisering. Vi har etablert et lav- og nullutslippssenter sammen med Sintef, Norsk Industri og Luftfartstilsynet for å utvikle prosjekter som legger til rette for elektrifisering». (TU)

Abraham Foss
AVINOR

«Vi menar att det finns goda förutsättningar för en första kommersiell elflygslinje i Sverige inom en femårsperiod. På sikt kan elflyget bli ett viktigt komplement till dagens linjetrafik, främst inrikesflyget. Men elflyget kan också leda till helt nya flyglinjer mellan regionala orter, vilket skulle gynna både tillgänglighet och regional tillväxt och skapa helt nya affärsmodeller för flyget».

Jonas Abrahamsson
SWEDAVIA

«Norsk Industri vil bidra til at teknologiutviklingen støtter det grønne skiftet, at industrien blir involvert og at noe av verdiskapningen skjer i Norge». Dette vil kunne skape mange arbeidsplasser og styrke verdiskapingen både regionalt og nasjonalt, samt bidra til å øke eksporten av viktig teknologi. Dette vil definitivt sette Norge på kartet». (SINTEF)

Stein Lier Hansen
NORSK INDUSTRI

Vil skape mer levelig og inspirerende byer

Norske byer kan nå delta i europeiske nettverk om bærekraftig turisme og grønnere byer i EUs Urban Agenda. "Det har gitt oss en ny arbeidsmetode, der byer, medlemsland og EU-kommisjonen jobber direkte sammen og diskuterer sammen. Dette har også ført til økt bevissthet for alle aktørene til å løse problemer sammen og skape mer levelig, mer inspirerende og mer inkluderende byer for alle." Judith Törökné Rózsa, enhetsleder for by- og territoriell utvikling ved DG REGIO i EU

GRØNN LUFTFART
PILOTUTDANNING

Landsinnsamling for nye skolefly!

17. mai 2023 fyrer Urban Sky av startskuddet for en landsinnsamling for innkjøp av treningsfly og investering i infrastruktur, på dagen 111 år siden «Landsinnsamling for Luftflaate». Målet er å bidra til finansieringen av skolefly av typen Integral E-modell (Electric) fra Aura Aero eller tilsvarende. Bli med i årets landsinnsamling og feiringen av 111 år med norsk luftmakt, norsk luftfart og Kjeller flyplass!

Les mer!