Smart mobilitet

Enklere flyreiser for over 20 millioner i Skandinavia

Klimanøytrale fly og økt bruk av lokale og regionale flyplasser vil bidra til enklere, billigere og mer effektive flyreiser i framtiden for 5,3 millioner nordmenn, 10,4 millioner svensker og 5,8 millioner dansker.

Air24
27.7.22 5:42

Paradigmeskiftet i luftfarten gjør det aktuelt å utrede en utvidelse av Bromma, Hamar og Kjeller som regionale flyplasser for å tilby smart luftmobilitet, bidra til økt konkurransekraft og for mulig avlastning for Arlanda og OSL i fremtiden.

«Tiden er kommet for en radikal endring. Vi trenger raskere, mer banebrytende innovasjoner og en rask tilgang til og integrering av nye teknologier­, inkludert lovende løsninger fra andre sektorer, for å sikre klimanøytral luftfart­. Covid19-pandemien rammer oss hardt, men vi må også se  mulighetene innen luftfartsindustrien­ på nytt – på en bærekraftig og grønn måte», sier Axel Kerin, administrerende­ direktør i Clean Aviation, tidligere Clean Sky 2 Joint Undertaking.

Alice fra startup-selskapet Eviation i Israel/USA har plass til 9 passasjerer. Commuteren er helelektrisk, har to motorer, en cruisehastighet på 250 kts og maks rekkevidde på 440 NM (ca 80 km).

Sentrale ‘business airports’ betyr styrket konkurransekraft

Ifølge NASA vil allmennflyplasser utgjøre en viktig infrastruktur for urban og regional luftmobilitet. Sentrale ‘business airports’ vil gi styrket konkurransekraft og utgjør livreddende anlegg for luftambulanser, beredskap og samfunnsikkerhet.

En forventet økning i urban og regional luftfart i overgangen til mer bærekraftig og grønn luftfart kan imidlertid skape utfordringer i flyten på hovedflyplasser som Arlanda og OSL.

Tårnet på OSL Gardermoen kan få utfordringer i trafikkflyten uten en avlastning i overgangen til grønn og mer bærekraftig luftfart. Foto: AIR24

Overgangen til grønn luftfart fører dermed til nye muligheter for flyplasser som Hamar, Kjeller og Rygge i Osloregionen – og tilsvarende Västerås, Bromma, Eskilstuna og Skavska i Stockholmsregionen.

Etter stortingsvalget i 2021 vil den nye regjeringen i Norge se på en eventuell gjenåpning av NATO-basen på Rygge kommersielt, til tross for motstand fra Luftforsvaret, i stedet for å utvide med 3. rullebane på OSL Gardermoen.

Fire Saab Safari fra The Yellow Sparrows er klare for avgang fra bane 30 på Kjeller under trening dagen før Flydagen i 2017. Foto: AIR24


Så langt har regjeringene i Norge lagt inn premisser for å utelate en utredning av Kjeller som en framtidsrettet flyplass, selv om ansatte i Luftfartstilsynet privat hevder at Kjeller vil være en glimrende allmennflyplass for Oslo i framtiden.


Forsknings- og innovasjonsagenda for ren luftfart

«I nært samarbeid med EU-kommisjonen har den europeiske luftfartssektoren utarbeidet en strategisk forsknings- og innovasjonsagenda for ren luftfart i perioden 2021–2031. 

Clean Aviation-programmet har tre konsepter­:
1) hybridelektriske og fullelektriske konsepter, 
2) ultraeffektive flyarkitekturer og 
3) banebrytende teknologier for å muliggjøre hydrogen­drevne fly. 

ES-19 fra Heart Aerospace på Säve i Sverige. Selskapet har hentet inn drøye 300 millioner kronger, blant annet fra United Airlines som sammen med Mesa Air Group har bestilt 100 ES-19 hver. Ifølge flyprodusenten vil de første prøveflygningene starte i 2024. Målet er at flyet er ferdig sertifisert og klart for markedet i 2026. Illustrasjon: Heart Aerospace

«Resultatet er en ny generasjon av regionale­ passasjerfly­ for korte og korte/mellomlange distanser­ som introduseres i markedet­ innen 2030 og som kan tas i bruk innen 2035. Disse nye flyene­ vil kunne utgjøre 75% av verdens kommersielle­ flyflåte innen 2050 og vil dermed ha stor innvirkning­ på luftfartens utslipp­ og klima­påvirkning», opplyser­ Axel Kerin i Clean Aviation.

«Vi er i en tidlig fase. Det er flere spor og mye skjer parallelt. Spesielt det siste året har flere nasjoner­ og EU kommet med tydelige strategier­ på hydrogen­utvikling. Det gjør at hydrogen kan seile opp som det viktigste området­ for luftfarten»­, sier leder av forskning­ og utvikling i Luftfarts­tilsynet, Jan Petter Steinland­, under Mobilitet 2021-konferansen­ som ble arrangert 16.–17. februar­ 2021 av Transportøkonomisk Institutt (TØI).

Innovasjon, utvikling, testing, produksjon og demonstrasjon av elektriske fly representerer et stort potensial for Skandinavia. Avinor anbefaler at Norge skal være en hovedarena i verden for elektrifisering av luftfart, som omfatter både fossilfrie og hybrid-elektriske løsninger. Norge er allerede først i verden på elbiler og elferger, ifølge en rapport fra TØI.

Det er «viktig at Norge så raskt som mulig vedtar en virkemiddelpakke­», uttalte tidligere konsernsjef­ i Avinor, Dag Falk-Petersen, til NRK i mars 2020 omtrent samtidig som Norge stengte ned som følge av Covid-19-pandemien. Regjeringen Solberg ble opptatt med andre saker og ga oppfordringen og stafettpinnen videre til rød-grønt flertall og regjeringskollegiet til statsminister Jonas Gahr Støre etter stortingsvalget høsten 2021. Foto: AIR24

«Norge har aktive og interesserte aktører og politisk­ vilje til å elektrifisere transport­sektoren. Norge er velegnet og anerkjennes som et meget interessant test­område og første marked for elektrifisering­ av luftfarten. Derfor er det viktig at Norge så raskt som mulig vedtar en virkemiddelpakke­», uttalte tidligere konsernsjef­ i Avinor, Dag Falk-Petersen, til NRK i mars 2020.

AKTUELT FRA
Air24

Redaksjonen i Air24

Vil du abonnere på nyheter?

Få tilsendt siste nytt om utviklingen innen bærekraftig luftfart og smart mobilitet rett til din epostadresse.

Takk! Din påmelding er sendt!
Oops! Det har oppstått en feil ved innsending!
REN LUFTFART

Hva betyr ren luftfart for deg?

Elektrifisering av luftfarten er i startgropa. Nye flysystemer er mer miljøvennlige, enklere og bidrar til bedre tilgjengelighet og smartere mobilitet.