Luftfart

«Jeg er bekymret for flyplasskapasiteten»

Eurocontrol estimerer at flytrafikken i Europa er tilbake på 2019-nivå om få år. Hvis en 7-årig prognose fra organisasjonen interpoleres for de neste tiårene, kan antallet flyreiser være doblet innen 2050, sammenlignet med 2019-nivået.

Air24
27.7.22 5:42
Flytrafikken dobles innen 2050

Innen 2050 kan antallet flyreiser være doblet sammenlignet med 2019-nivået, hvis utviklingen i flytrafikken holder tritt med siste 7-årige prognose fra Eurocontrol, en sivil-militære internasjonale organisasjon som arbeider for å fremme sikkerheten i europeisk luftfart, koordinere lufttrafikktjenesten i Europa og utvikle et integrert europeisk system for flykontrolltjeneste.

Utviklingen vekker bekymring for Henrik Hololei, generaldirektør for DG MOVE (Generaldirektoratet for mobilitet og transport) ved EU-kommisjonen.


Bekymret for flyplasskapasiteten

«Jeg er bekymret for flyplasskapasiteten. Hvorfor? Luftfarten vil sprette tilbake til nivået og gå gjennom taket. Det vil skje i 2023, eller i 2025. Når det skjer er av mindre betydning. Ser vi på infrastrukturen i Europa er det en stor utfordring. Det er nesten umulig i dag å bygge en ny flyplass. Det er også nesten umulig å bygge nye rullebaner», sier Henrik Hololei under Eurocontrol Aviation Sustainability Summit 22. november 2021.

«Det er nesten umulig i dag å bygge en ny flyplass. Det er også nesten umulig å bygge nye rullebaner», sier Henrik Hololei, generaldirektør for DG MOVE i EU. Foto: Eurocontrol

En stor utfordring

«Vi får nye fly som er roligere, men det er fortsatt et problem. Du har alle disse begrensningene og du har ingen mulighet til å utvide. Da får du overbelastede flyplasser. Jeg mener, om fem år, om seks år i Europa, vil det være et stort problem hvordan man skal håndtere det. […] Kapasitet på bakken, spesielt med flyplassene, vil være en stor utfordring».

«Jeg mener, om fem år, om seks år i Europa, vil det være et stort problem hvordan man skal håndtere det. […] Kapasitet på bakken, spesielt med flyplassene, vil være en stor utfordring». Foto: Eurocontrol
«Vi får nye fly som er roligere, men det er fortsatt et problem. Du har alle disse begrensningene og du har ingen mulighet til å utvide. Da får du overbelastede flyplasser. Jeg mener, om fem år, om seks år i Europa, vil det være et stort problem hvordan man skal håndtere det. […] Kapasitet på bakken, spesielt med flyplassene, vil være en stor utfordring».
AKTUELT FRA
Air24

Redaksjonen i Air24

Vil du abonnere på nyheter?

Få tilsendt siste nytt om utviklingen innen bærekraftig luftfart og smart mobilitet rett til din epostadresse.

Takk! Din påmelding er sendt!
Oops! Det har oppstått en feil ved innsending!
REN LUFTFART

Hva betyr ren luftfart for deg?

Elektrifisering av luftfarten er i startgropa. Nye flysystemer er mer miljøvennlige, enklere og bidrar til bedre tilgjengelighet og smartere mobilitet.