Luftfart

Flyplasser gir økt konkurransekraft

Elektriske fly vil gi priskutt, nye reisetilbud og økt trafikk. Ifølge NASA vil utviklingen gjøre lokale flyplasser mer verdifulle og gi regional vekst.

Air24
27.7.22 5:42
Behov for et styrket nettverk av småflyplasser

Allerede i april 2017 uttalte tidligere Avinor-sjef Dag Falk-Petersen til Flynytt at utviklingen vil skape «et behov for et styrket nettverk av småflyplasser nær Oslo og de større byene i Norge».

Det er «et behov for et styrket nettverk av småflyplasser nær Oslo og de større byene i Norge», uttalte tidligere Avinor-sjef Dag Falk-Petersen til Flynytt i april 2017. 22. mars året etter inviterte Avinor i samarbeid med Zero og NHO Luftfart til egen konferanse om elektriske fly med mål om 100% elektrifisering av norsk luftfart innen 2040.

Suksessen til bærekraftig luftfart avhenger av klimanøytrale flytyper, økosystemer og flyplasser. 1 million reisende i 65 kommuner som utgjør Romerike og Oslo vil gå glipp av mange fordeler med urban og regional grønn luftfart uten tilgang til en lokal flyplass.

Hvis setrale flyplasser som Hamar og Kjeller blir erstattet med boligutbygging, vil gevinsten med smart mobilitet gå tapt. En spørreundersøkelse i forkant av stortingsvalget 2021 viser at knapt noen er interessert hvis reisetiden varer mer enn 30-60 minutter med offentlig transport fra et hjemsted til en lokal eller regional flyplass.

Lengre reisetid betyr i stor grad tapte konkurransefortrinn for næringslivet på sikt.

«Jeg er bekymret for flyplasskapasiteten. Hvorfor? Luftfarten vil sprette tilbake til nivået og gå gjennom taket. Det vil skje i 2023, eller i 2025. Når det skjer er av mindre betydning. Ser vi på infrastrukturen i Europa er det en stor utfordring. Det er nesten umulig i dag å bygge en ny flyplass. Det er også nesten umulig å bygge nye rullebaner», sier Henrik Hololei, generaldirektør for DG MOVE (Generaldirektoratet for mobilitet og transport) ved EU-kommisjonen under Eurocontrol Aviation Sustainability Summit 22. november 2021.


Elflykonferansen til Avinor i 2018 og målet om elektrifisering av luftfarten innen 2040 inspirerte Anders Forslund til å si opp forskerjobben ved Chalmers tekniska högskola i Göteborg for å bygge ES-19, et 19-seters 100% elektrisk passajerfly. Målet er å være sertifisert for passasjertrafikk i 2026. Foto: Heart Aerospace

Leter etter en framtidsrettet flyplass for Oslo

For små og store bedrifter vil tilgang til lokale flyplasser være et konkurransefortrinn. Knut Arild Hareide (KrF), tidligere Samferdselsdepartementet, opplyser 1. juni 2021 til Stortinget at Avinor har fått i oppgave å utrede den beste plasseringen for en framtidsrettet flyplass for Oslo, mer enn 20 år etter at Fornebu ble lagt ned.

Roskilde lufthavn ble i 2019 kåret av Business Air News til å være den beste allmennflyplassen i Europa. Flyplassen eies av Kastrup og er lokalisert 49,7 km sørvest for København. Foto: KGM Aviation

Hvorfor vil grønn luftfart bli en «game changer» for reiselivsnæringen og resten av næringslivet?

De aller fleste ønsker en maksimal reisetid på 15–60 minutter med offentlig transport mellom hjem (for de fleste et bysentrum) og en regional flyplass, ifølge en meningsmåling fra Urban Sky utført i forkant av parlamentsvalget i 2021.

«Små flygplatser är morgondagens tågstationer», skrev uavhengig spaltist Csaba Bene Perlenberg i en kronikk på Kvällpostens redaksjonelle side 2. november 2020. Han tok til orde for at «Elflyet har en otorlig potential för den nära framtidens korta och snabba persontransporter» og la til at «Det kommer inte bara flygas mer i framtiden. Det kommer även kräves nya lokala flygplatser dit det i dag inte ens går tåg». Bildet viser Kjeller, en av verdens eldste flyplasser, 26 km fra Oslo og 32 km fra Oslo lufthavn på Gardermoen.

Hvorfor vil flyplasser nær storbyer som Oslo ha betydning for hele landet med desentralisert bosetting, arbeidsliv og regional vekst?

Elektriske fly kan snart forvandle luftfarten og gjøre det billigere, enklere og mer fleksibelt å reise, ifølge rapport fra NASA. Nye flyreiser til lokale og regionale flyplasser vil gjøre det bedre å bo på landsbygda og jobbe eksternt.
19. mars 2021 ble det klart. Et overveldende flertall med 35 276 personer – 78,2% – krysset for NEI til avvikling av flyplassaktiviteten i Västerås. Nå starter viderevikling av lufthavnen 104 km vest for Stockholm. Foto: Tony Persson

Swedavias ti flyplasser klare for elfly i 2025

«Swedavia har bestemt seg for en strategi for elektriske flyvninger med mål om at alle Swedavias ti flyplasser skal kunne håndtere elektriske flyvninger og at en første kommersiell elektrisk flylinje kan tas i bruk rundt 2025», sier adm. direktør i Swedavia, Jonas Abrahamsson.

«Elektriske fly kan være et viktig supplement til dagens flyruter, bidra til regional vekst og skape nye næringer, bedrifter og arbeidsplasser», ifølge Swedavia.

«Swedavia har beslutat om en strategi för elflyg med målsättningen att Swedavias samtliga tio flygplatser ska kunna hantera elflyg och att en första kommersiell elflygslinje kan tas i bruk kring 2025. På Åre Östersund Airport planeras för att en testarena för elflyg ska driftsättas under hösten», opplyser konsernsjef i Swedavia, Jonas Abrahamsson i februar 2020.
– Med tanke på möjligheterna så välkomnar Swedavia regeringens nya initiativ om att utreda lämpliga åtgärder som kan påskynda introduktionen av elflyg och omställningen till ett fossilfritt flyg som kan bidra till tillgänglighet och regional utveckling i hela landet», forteller konsernsjef i Swedavia, Jonas Abrahamsson.

«Elflyget kan också leda till helt nya flyglinjer mellan regionala orter, vilket skulle gynna både tillgänglighet och regional tillväxt och skapa helt nya affärsmodeller för flyget», sier Jonas Abrahamsson.

Avinor har satt 2030 som et mål for håndtering av elektriske flyvninger på sine 44 flyplasser, hvorav 12 er eid av Forsvarsdepartementet.

AKTUELT FRA
Air24

Redaksjonen i Air24

Vil du abonnere på nyheter?

Få tilsendt siste nytt om utviklingen innen bærekraftig luftfart og smart mobilitet rett til din epostadresse.

Takk! Din påmelding er sendt!
Oops! Det har oppstått en feil ved innsending!
REN LUFTFART

Hva betyr ren luftfart for deg?

Elektrifisering av luftfarten er i startgropa. Nye flysystemer er mer miljøvennlige, enklere og bidrar til bedre tilgjengelighet og smartere mobilitet.