Luftfart

Flytrafikken kan bli doblet fram mot 2050

Europeisk luftfart dobles innen 2050, ifølge Eurocontrol.

Air24
27.7.22 5:42
Eurocontrol forventer en jevn økning i flytrafikken

I følge Eurocontrols prognose fra oktober 2021, vil flytrafikken øke jevnt i årene framover og passere 2019-nivået om få år, etterhvert som samfunnet finner tilbake til normal situasjon i etterkant av pandemien.

Eurocontrols 7-årige prognose fra oktober 2021. I starten av 2021 var antallet flyreiser 50% lavere enn i 2019. Ifølge prognosen vil flytrafikken være tilbake på 2019-nivået tidlig i 2022 (high scenario), tidlig 2024 (base scenario) eller i midten av 2027 (low scenario).
Europeisk luftfart dobles innen 2050, ifølge Eurocontrol

Hvis trenden fortsetter i samme tempo framover, vil europeisk flytrafikk bli doblet (200 %) i perioden 2021–2050, sammenlignet med 2019-nivået. Med ny teknologi, elektrifiserte fly og lavere priser, antyder Norges Luftsportforbund at flytrafikken kan dobles eller til og med tredobles i samme periode.

«I 2016 begynte FoU-boomen i elektrisk framdriftsteknologi. Flere dusin nye prosjekter som ble lansert og startups dukket opp fra stealth-modus. Spol frem til 2021, og omtrent 280 slike luftfartsprosjekter er i gang rundt om i verden, med omtrent 85 prosent av dem i Europa og Nord-Amerika. Og den oppadgående trenden ser ut til å fortsette», ifølge rapporten til Roland Berger som har hovedkontor i München.

Lokale flyplasser er et konkurransefortrinn for over 1 million i Oslo-regionen.

Ambisjonene om full overgang til bærekraftig luftfart innen 2050 avhenger mye av klimanøytrale flytyper, økosystemer og flyplasser. 1 million reisende i 65 kommuner som utgjør Romerike og Oslo vil risikere å gå glipp av mange fordeler med urban og regional grønn luftfart uten lokal flyplass.
Tidligere statsråd Knut Arild Hareide (KrF) i Samferdselsdepartementet: «Jeg er glad vi er ambisiøse, for vi vet at vi trenger fly i Norge. Å få klimavennlige fly med nullutslipp er en enorm mulighet».
Lokale flyplasser er konkurransefortrinn

For små og store bedrifter vil tilgang til lokale flyplasser være et konkurransefortrinn. Knut Arild Hareide (KrF), tidligere Samferdselsdepartementet, opplyser 1. juni 2021 til Stortinget at Avinor har fått i oppgave å utrede beste plassering for en fremtidsrettet flyplass for Oslo, mer enn 20 år etter at Fornebu ble lagt ned.

AKTUELT FRA
Air24

Redaksjonen i Air24

Vil du abonnere på nyheter?

Få tilsendt siste nytt om utviklingen innen bærekraftig luftfart og smart mobilitet rett til din epostadresse.

Takk! Din påmelding er sendt!
Oops! Det har oppstått en feil ved innsending!
REN LUFTFART

Hva betyr ren luftfart for deg?

Elektrifisering av luftfarten er i startgropa. Nye flysystemer er mer miljøvennlige, enklere og bidrar til bedre tilgjengelighet og smartere mobilitet.