MØTEPLASS OG FORUM FOR LUFTFARTEN

Ren luftfart og smart mobilitet

Elektrifisering av luftfarten er i startup-fasen. Nye fossilfrie flytyper vil gjøre det enklere, billigere og mer miljøvennlig å reise. Bli med i utviklingen av grønn luftfart og smart mobilitet!

Bli partner!